mobile menu

Lakáson bekövetkezett haláleset esetén

A lakáson történt halálesetet követően értesítenie kell a házi orvost, annak elérhetetlensége esetén az orvosi ügyeletet. A kiérkező orvos elvégzi a halottszemlét, s amennyiben az elhalálozás természetes úton következett be, valamint a halál oka – a kórismeret birtokában – megállapítható, úgy kiállítja a Halottvizsgálati Bizonyítványt, s elrendeli az elhunyt temetőbe, vagy – hamvasztásos temetési mód választása esetén – korboncolás céljából Pathológiai Intézetbe szállítását. Amennyiben csak a halál ténye állapítható meg, de a halál oka nem, akkor a halottszemlét követően a Halottvizsgálati Bizonyítvány részleges kitöltése mellett az elhunyt Pathológiai Intézetbe szállítását rendeli el az orvos. Temetőbe történő szállítás költsége Önt terheli, míg a korboncolásra történő szállítás költségét az Egészségügyi Intézmény, míg a hatósági boncolásra történő szállításét pedig a Rendőrség téríti meg.

Halott szállítási ügyelet (0-24 H)
tel.: 06-52/563-985,
mobil: 06-30/9250-186

Amennyiben a halottszemle során az orvos nem természetes úton történt elhalálozásra utaló nyomokat (baleset, idegenkezűség, önkezűség) vél felfedezni az elhunyton, úgy az orvos kezdeményezi a rendőrségi szemle megtartását. Ebben az esetben az elhunyt elszállításáról a Rendőrség intézkedik. Amennyiben az idegen- vagy az önkezűség nem zárható ki, vagy a halál okának megállapításához hatósági vizsgálat kell, akkor a Rendőrség az elhunyt Igazságügyi Orvostani Intézetbe történő szállítását rendeli el.


Kórboncolás: Ha halál természetes, de az oka nem ismert, ha az elhunyt egészségügyi intézményben hunyt el, illetve hamvasztásos temetési mód választása esetén.
Igazságügyi boncolás: Ha a halál közterületen következett be, ha a halál nem természetes úton következett be.
Temető: A halál természetes eredetű, boncolást követően a halál oka ismert, koporsós temetés esetén, hamvasztást követően hamvasztásos temetés esetén.
Hamvasztó üzem: A halál oka ismert, hamvasztható az elhunyt, nem természetes halál esetén Rendőrség engedélye rendelkezésre áll.
Temető: Lakáson bekövetkezett halál esetén, ha a halál természetes eredetű, és a halál oka ismert, koporsós temetés választása esetén.

Társaságunk ezt követően teljes körűen minden teendőt elintéz Ön helyett!

mobil: 06-30/6561-389
email: info@aksdtemetkezes.hu

Önnek nincs más dolga, csak hogy felvegye a kapcsolatot Társaságunkkal!

Forduljon hozzánk bizalommal, fáradjon be a Debreceni Köztemető I. számú kapujánál található Temető Ügyfélszolgálati Irodánkba, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Önnek csak a temetéshez szükséges dokumentumokat kell behoznia, s munkatársaink innentől kezdve mindent elintéznek Ön helyett, legyen az korházi ügyintézés, a halottvizsgálati bizonyítvány és a halotti anyakönyvi kivonat beszerzése, vagy éppen rendőrségi temetési engedély beszerzése.

A Pathológiai Intézetben és az Igazságügyi Orvostani Intézetben kiállított Halottvizsgálati Bizonyítvány átvételéért nem kell fáradnia, azt Társaságunk – térítésmentesen – Ön helyett átveszi, kiegyenlítve a végtisztességre történő előkészítésért és az elhunyt hűtéséért felszámolt díjat, amelyet az irodánkban történő ügyintézés során továbbszámlázott díjtételként számolunk el.